Nadanad Rasme Yari

Nadanad rasme yari, bewafa yare ke man daram
Ba azare dilam koshad, dil azare ke man daram

Wagar dil ra basad khwaree, rehanam az greftari
Dil azare degar joyad, dile zare ke man daram

Gahe khare kasham az paa, gahe daste zanam par sar
Bakoye dil freban ein bowad kare ke man daram

Dile ranjoore man az seena har dam merawad soye
Ze bestar megorezad tefle bemare ke man daram

نداند رسم ياری، بيوفا ياری که من دارم
به آزار دلم کوشد، دل آزاری که من دارم

وگر دل را بصد خواری، رهانم از گرفتاری
دل آزاری دگر جويد، دل زاری که من دارم

گهی خاری کشم از پا، گهی دستی زنم بر سر
بکوی دل فريبان اين بود کاری که من دارم

دل رنجور من از سينه هر دم ميرود سويی
ز بستر ميگريزد طفل بيماری که من دارم

Pin It on Pinterest

en_USEnglish