Digar Agar Dil Khoon

Digar agar dil khoon shawam
Gar waala o maftoon shawam
Gar waala o maftoon shawam
Digar namekhwaham tura

Gar saya bashi darbadar
Dunbalam ahi taa sahar
Awara ba chashman-e tar
Digar namekhwaham tura

Gar noor chashman shawi
Ham jesm o janam shawi
Shame shabestanam shawi
Digar namekhwaham tura

دیگر اگر دل خون شوم
گر واله و مفتون شوم
گرواله و مفتون شوم
دیگر نمیخواهم ترا

گر سایه باشی دربدر
دنبالم آیی تا سحر
آواره با چشمان تر
دیگر نمی خواهم ترا

گر نور چشمان شوی
هم جسم و جانم شوی
شمع شبستانم شوی
دیگر نمیخواهم ترا

Pin It on Pinterest

en_USEnglish