زنده باد افغانستانم

Dast ba dast shana ba shana ba sorude ashiqana
Ba tranom ba tarana ba nawaye sadeqana
Ba zabane haq begoyem zenda bad Afghansetanam
Dast ba dast shana ba shana ba sorude ashiqana
Ba tranom ba tarana ba nawaye sadeqana
Ba zabane haq begoyem zenda bad Afghansetanam
Ba zabane haq begoyem zenda bad Afghansetanam

Ay watan fasle baharat moshke khod tan mezanam
Bar damane kohsarat lala chaman mezanam
Bar damane kohsarat lala chaman mezanam
Ay watan ishqat sorude ashiqan o arefan
Bulbule awara-am par ba gulshan mezanam
Bulbule awara-am par ba gulshan mezanam
Dast ba dast shana ba shana ba sorude ashiqana
Ba tranom ba tarana ba nawaye sadeqana
Ba zabane haq begoyem zenda bad Afghansetanam
Ba zabane haq begoyem zenda bad Afghansetanam

Ay watan fasle baharat ater omid awarad
Bar damane kohsarat sabza ba did awarad
Ay watan ishqat sorude ashiqan o arefan
Bar ketabe zendagani fasle jadid awarad
Bar ketabe zendagani fasle jadid awarad
Dast ba dast shana ba shana ba sorude ashiqana
Ba tranom ba tarana ba nawaye sadeqana
Ba zabane haq begoyem zenda bad Afghansetanam
Ba zabane haq begoyem zenda bad Afghansetanam
Ba zabane haq begoyem zenda bad Afghansetanam
Zenda bad Afghansetanam zenda bad Afghansetanam
Zenda bad Afghansetanam

دست به دست شانه به شانه با سرود عاشقانه
با ترنم با ترانه با نوای صادقانه
با زبان حق بگوییم زنده باد افغانستانم
دست به دست شانه به شانه با سرود عاشقانه
با ترنم با ترانه با نوای صادقانه
با زبان حق بگوییم زنده باد افغانستانم
با زبان حق بگوییم زنده باد افغانستانم

ای وطن فصل بهارت مشک خود تن میزنم
بر دامن کوهسارت لاله چمن میزنم
بر دامن کوهسارت لاله چمن میزنم
ای وطن عشقت سرود عاشقان و عارفان
بلبل آواره ام پربه گلشن میزنم
بلبل آواره ام پربه گلشن میزنم
دست به دست شانه به شانه با سرود عاشقانه
با ترنم با ترانه با نوای صادقانه
با زبان حق بگوییم زنده باد افغانستانم
با زبان حق بگوییم زنده باد افغانستانم

ای وطن فصل بهارت عطر امید آورد
بر دامن کوهسارت سبزه به دید آورد
ای وطن عشقت سرود عاشقان و عارفان
بر کتاب زندگانی فصل جدید آورد
بر کتاب زندگانی فصل جدید آورد
دست به دست شانه به شانه با سرود عاشقانه
با ترنم با ترانه با نوای صادقانه
با زبان حق بگوییم زنده باد افغانستانم
با زبان حق بگوییم زنده باد افغانستانم
با زبان حق بگوییم زنده باد افغانستانم
زنده باد افغانستانم زنده باد افغانستانم
زنده باد افغانستانم

Pin It on Pinterest

da_DAدری