اولين عشقم تو بودی

Awaleen ishqam tu bodi, aakhreen ishqam tu bodi
Rafti az man dil grefti, ba gape mardom namodi
Dard o andoham fezodi, dar sokote nima shabha
Ba khodam tanha neshtastam, naghmaye margam sorodam
Kaash hargez man naboodam, kash hargez man naboodam

Awaleen ishqam tu bodi, aakhreen ishqam tu bodi

Khod bogo baa man chi hasti? sarkash o maghroor o masti
Ishq yane nima mordan, rishtaye hasti boridan
Kaash hargez man naboodam, kash hargez man naboodam

Awaleen ishqam tu bodi, aakhreen ishqam tu bodi
Rafti az man dil grefti, ba gape mardom namodi

Aah ay ishq baaz kojaye? az jahane ghosahaaye
Baa dile afsordaye man, salha shod aashenaye
kaash hargez man naboodam, kash hargez man naboodam

Awaleen ishqam tu bodi, aakhreen ishqam tu bodi
Rafti az man dil grefti, ba gape mardom namodi

اولين عشقم تو بودی، آخرين عشقم تو بودی
رفتی از من دل گرفتی، با گپ مردم نمودی
درد و اندوهم فزودی، در سکوت نيمه شب ها
با خودم تنها نشستم، نغمه مرگم سرودم
کاش هرگز من نبودم، کاش هرگز من نبودم

اولين عشقم تو بودی، آخرين عشقم تو بودی

خود بگو با من چه هستی؟ سرکش و مغرور و مستی
عشق يعنی نيمه مردن، رشته ی هستی بريدن
کاش هرگز من نبودم ، کاش هرگز من نبودم

اولين عشقم تو بودی، آخرين عشقم تو بودی
رفتی از من دل گرفتی، با گپ مردم نمودی

آه ای عشق باز کجايی؟ از جهان غصه هايی
با دل افسردۀ من، سالها شد آشنايی
کاش هرگز من نبودم ، کاش هرگز من نبودم

اولين عشقم تو بودی، آخرين عشقم تو بودی
رفتی از من دل گرفتی، با گپ مردم نمودی

Pin It on Pinterest

da_DAدری