فرشتهء به مثل تو

Fereshtayi ba mesle to adam nadida, fereshtayi ba mesle to adam nadida
Ba rokhe mesle barge gul baa aan do dida, sonbole tar koja o aan zolfe khamida
Jane man az feraqe to bar lab rasida, baz biya qadam beneh bar hardo dida
Jan ba labam rasida, jan ba labam rasida, jan ba labam rasida, jan ba labam rasida

Cho man ze soze ghamat jane kas namesozad
Ke eshq khermane ahle hawas namesozad
Ze bas ke dagh to daram cho lala bar del
Delam ba hale hechkas namesozad

Fereshtayi ba mesle to adam nadida, fereshtayi ba mesle to adam nadida
Ba rokhe mesle barge gul baa aan do dida, sonbole tar koja o aan zolfe khamida
Jane man az feraqe to bar lab rasida, baz biya qadam beneh bar hardo dida
Jan ba labam rasida, jan ba labam rasida, jan ba labam rasida, jan ba labam rasida

Ay jelwaye barqe ashiyansoz to ra
Ay roshaniye shaame shab afroz to ra
Zanroz ke didamat, shabe khwabam nest
Ay kash nadida bodam anroz to ra

Fereshtayi ba mesle to adam nadida, fereshtayi ba mesle to adam nadida
Ba rokhe mesle barge gul baa aan do dida, sonbole tar koja o aan zolfe khamida
Jane man az feraqe to bar lab rasida, baz biya qadam beneh bar hardo dida
Jan ba labam rasida, jan ba labam rasida, jan ba labam rasida, jan ba labam rasida

فرشتهء به مثل تو آدم ندیده، فرشتهء به مثل تو آدم ندیده
با رخ مثل برگ گل، با آن دو دیده، سنبل تر کجا و آن زلف خمیده
جان من از فراق تو بر لب رسیده، باز بیا قدم بنه بر هردو دیده
جان به لبم رسیده، جان به لبم رسیده
جان به لبم رسیده، جان به لبم رسیده

چو من ز سوز غمت جان کس نمی‌سوزد
که عشق خرمن اهل هوس نمی‌سوزد
ز بس که داغ تو دارم چو لاله بر دل خویش
دلم به حال دل هیچکس نمی‌سوزد

فرشتهء به مثل تو آدم ندیده، فرشتهء به مثل تو آدم ندیده
با رخ مثل برگ گل، با آن دو دیده، سنبل تر کجا و زلف خمیده، جان من از فراق تو بر لب رسیده، باز بیا قدم بنه بر هردو دیده
جان به لبم رسیده، جان به لبم رسیده
جان به لبم رسیده، جان به لبم رسیده

اي جلوه برق آشيان سوز تو را
ای روشني شمع شب افروز تو را
ز آنروز که ديدمت، شبي خوابم نيست
اي کاش نديده بودم آنروز تو را

فرشتهء به مثل تو آدم ندیده، فرشتهء به مثل تو آدم ندیده
با رخ مثل برگ گل، با آن دو دیده، سنبل تر کجا و زلف خمیده، جان من از فراق تو بر لب رسیده، باز بیا قدم بنه بر هردو دیده
جان به لبم رسیده، جان به لبم رسیده
جان به لبم رسیده، جان به لبم رسیده

Pin It on Pinterest

da_DAدری