Az An Roz Ke Payman

Az aan roz ke payman ba tu bastam
Du sad payman digar ra shekastam

Baraye aan ke tanha az tu basham
Ze har mahroye digar, dil gosestam

Ba jam o sagharam kare nabashad
Ke man paymanaye digar shekastam

Az aan roz ke payman ba tu bastam
Du sad payman digar ra shekastam

از آن روز که پیمان با تو بستم
دو صد پيمان دیگر را شکستم

برای آنکه تنها از تو باشم
ز هر مهروی ديگر، دل گسستم

به جام و ساغرم کاری نباشد
که من پیمانه ی ديگر شکستم

از آن روز که پیمان با تو بستم
دوصد پيمان ديگر را شکستم

Pin It on Pinterest

en_USEnglish