Ta Meher Dorokhshan Ast

Ta meher dorokhshan ast menosham o menosham
Ta aqil ferozan ast menosham o menosham

Ta jan o jahanam ast ta rohe rawanam ast
Ta mosem naystan ast menosham o menosham

تا مهر درخشان است می نوشم و می نوشم
تا عقل فروزان است می نوشم و می نوشم

تا جان و جهانم است تا روح روانم است
تا موسم نیسان است می نوشم و می نوشم

Pin It on Pinterest

en_USEnglish