Shereen Omr

شيرين عمر چه تيريژی دريغه دريغه
د اوبو ثير بهيژی دريغه دريغه
ولی زره به خبر نده له رفتنه
چی دی هثی شی تيريژی دريغه دريغه

ولی هثی شی بی غمه زما دله
عمر باد غوندی چليژی دريغه دريغه
داغ ياران لکه گلونه د بهار دی

د خزان په طور رژيژی دريغه دريغه
شيرين عمر چه تيريژی دريغه دريغه
د اوبو ثير بهيژی دريغه دريغه

Pin It on Pinterest

en_USEnglish