Dokhtar Qaria

غنچه و باغ وبهار امده است
پری از زیر چنار امده است

صف و بندت همه ای لیلی شب
دختر قریه به شهرآمده

Pin It on Pinterest

en_USEnglish